HOMEPAGE > LETSEL > CASUS LETSEL: TERUG NAAR SCHOOL

 

In veel Nederlandse gemeenten hangen spandoeken om verkeersdeelnemers erop attent te maken dat de scholen weer zijn begonnen. In deze casus het verhaal van middelbare scholieren Els en Gijs.

 

Ook Els ging vorig jaar voor het eerst naar de middelbare school. Een school in Amersfoort. Els woont in Leusden. Els heeft een oudere Boer, Gijs, 13 jaar oud die op dezelfde school in 2-VWO zit. De eerste weken fietste Els met Gijs mee. Gijs nam zijn taak serieus en lette goed op zijn (kleine) zusje. Op weg naar school moesten een paar gevaarlijke kruispunten worden overgestoken. De tweede week ging het helaas mis. Gijs lette zo goed op zijn zusje, dat hij een rood verkeerslicht over het hoofd zag. Gijs werd aangereden door een auto en liep daarbij letsel op.

 

Gijs werd per ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Op de afdeling spoedeisende hulp werden röntgenfoto’s gemaakt. Daaruit bleek dat Gijs beide benen had gebroken. Van zijn rechterbeen zowel het scheenbeen als het kuitbeen en van zijn linkerbeen alleen het scheenbeen.

 

In de Wegenverkeerswet is een artikel opgenomen, dat de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) beschermt bij ongevallen met motorrijtuigen. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen (bijna) altijd een volledige schade vergoed.

De ouders van Gijs hadden hier wel eens van gehoord en meldden de zaak vervolgens bij Legal en Services Letsel bij hun om de hoek in Leusden.

 

De letselschadebehandelaar van Legal en Services Letsel stelde de verzekeraar van de automobilist, die Gijs had aangereden, aansprakelijk. De aansprakelijkheid werd snel erkend en er werd alvast een voorschot van €2.500,- betaald vanwege door de ouders van Gijs gemaakte en te maken kosten.

 

Het herstel van Gijs duurde alles bij elkaar bijna een jaar. In dat jaar had hij veel lessen gemist. Dit had tot gevolg dat hij 2-VWO moest overdoen. De behandelend jurist bij Legal en Services Letsel regelde een vergoeding van ruim € 20.000,- voor studievertraging. Verder werd alle schade van Gijs vergoed en kreeg hij ook nog een smartengelduitkering van €7.500,-.

 

Het regelen van een letselschadezaak voor een minderjarige is met de nodige waarborgen omkleed. Zo dient er een machtiging aan de Kantonrechter worden gevraagd. Ook dit werd door Legal en Services Letsel voor Gijs en zijn ouders geregeld. De voor Gijs bestemde schadevergoeding werd uiteindelijk door de verzekeraar gestort op een voor Gijs geopende geblokkeerde rekening. Als Gijs 18 jaar oud is kan hij zelf over het geld beschikken.

 

Zoals duidelijk wordt uit de casus van Gijs kun je als slachtoffer van een verkeersongeluk bij Legal & Services terecht. Veelal GRATIS word je ondersteund in het halen van je recht. Voor meer informatie of het aanmelden van je zaak klik hier.