Hulp bij letsel

Als je letsel oploopt bij een ongeval, staat je wereld op zijn kop. Er moeten  allerlei zaken worden geregeld en voorzieningen worden getroffen. Daaraan zijn vrijwel altijd kosten verbonden. Er moet worden bekeken of je die kosten kunt verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt. De juristen van Legal & Services Nederland kunnen je daarbij helpen en ontzorgen. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van letselschadezaken.

Voor wie?

In beginsel kan iedereen bij ons terecht die letsel oploopt als gevolg van een verkeersongeluk of arbeidsongeval. Je meldt de zaak simpelweg aan door ons contactformulier in te vullen. Je wordt dan de eerstvolgende werkdag door een van onze letselschadejuristen teruggebeld. Als je ze beschikbaar hebt, dan kun je alvast de stukken meezenden waarvan jij denkt dat wij ze nodig hebben tijdens het eerste gesprek.

> Meld je aan via het contactformulier

Wat kost het?

Het bestuderen van de stukken en ons eerste advies, is in ieder geval gratis. Daarna laten wij je weten op welke voorwaarden wij met de zaak verder kunnen gaan. Daarover maken wij graag heldere afspraken met jou.

 

In de meeste gevallen kunnen wij de kosten van onze (juridische) bijstand in rekening brengen bij de verzekeringsmaatschappij van degene die het ongeval – en dus het letsel – heeft veroorzaakt. In dat geval brengen wij geen kosten in rekening en is de hulp dus gratis. Bij het eerste contact kunnen wij dat voor jou beoordelen.

 

Soms is er sprake is van gedeeltelijke aansprakelijkheid bij een ongeval. Er  wordt dan gesproken over een bepaalde mate van eigen schuld. In dat geval komt een deel van de kosten voor jouw rekening. Wij zorgen ervoor dat dit duidelijk is voordat wij met de zaak starten.

Gerechtelijke procedure

Het overgrote deel (bijna 100 %) van de letselschadezaken wordt in goed overleg met de aansprakelijke verzekeraar geregeld.

 

Bij hoge uitzondering komt het voor dat partijen er onderling niet uitkomen. De zaak moet dan aan een civiele rechter worden voorgelegd. De daaraan verbonden kosten worden niet gedragen door Legal & Services Nederland, maar komen voor rekening van het slachtoffer. Legal & Services Nederland kan jou in dat geval wel in contact brengen met een terzake deskundig advocatenkantoor.

 

> Meld je aan via het contactformulier